Küffarane Son-net

2009-08-05 23:40:00

"Bakî ölsün yoluna padşehim sen sağ olBaht pâyende Hudâ yâr ü saâdet baki" (Bâkî)hemen hemen gelir işte son dedimdi debaşlar kesilir el ayak yol ayak bel ayakkesilir didimdi de yolunaaç hadi durma yürü uzatma dedimdi dekaç dil eskittimdirilttim sonra kaç dildedim bilne nesneler benimfiil senbil:döne döne olur bubil: kandır başı sonuherşey yenilir içilirdir,bu-şu sıfatlar-işaret ve işlerdir,dursuzlarsız duraklarsız geliş gidişler dedim:(dedim bu kemend, bu dokuz, bu çengel neyi anımsatırlar sananeyi mi? iyi!zaten bu halat ve jilet ve hap ve at ve bu nal-lar ne maldırlar biraz bilir misin bunlar?bilmezsin tabii, bilir misin? durma at---değmezlerse de at, belki tutarlarzaten beni ancak değerli sen-kıtal atlar yutarlaryutarsa filan...)bu neydir dedim, bu meydir kara dedim, ilaveafyondan da karadır dedim, ilavedeğer katan ekonomime sensin bunlar bende dedim, ilavebayındır boyundur ve bilektir hazır-ben oysasallanır ben -oturursun- sallanır saltanatındırben dedimsonra dedim ki birden çapsız bir dönekliklehayır, ölmem! değil dedimölürümnice bilmezlersiz sen ülkelerdesen iğnelerdesen ibriklerdesen kilerlerde...İzmir, 1987-88? (Meraklısı bu şiir için bakabilir: Salah Birsel, Aynalar Günlüğü kitabı. Ayrıntılı dipnot verilecektir.) Devamı

GAZEL

2009-03-13 22:34:00

sükût şiiri Kalmadı  umudumuz durup biz düş kuralımCanımız mı sıkıldı oturup düş kuralım Ne olacak ağlayıp çare yok derdimize Su içelim ha babam sonra bir hıçkıralım Aşımız ekmeğimiz battı işte gemimizSatmışız bu dünyayı  başka mı  biçtirelim Dökeriz emeğimiz var bizim de terimizHaydi ayağa kalkıp bir güzel kışkıralım  Güya bir ip örmüşler şair sözün yasakmışDüş kuralım öyleyse kalbimiz fışkıralım 2001... Devamı

DAVET

2009-03-13 22:30:00

şehrimize bir müslüman gelmiş kalkın ona gidelim  bir müslüman gelmiş bugün bize biz de ona gidelim  haydi haydi silkinelim gidelim hoşgeldin ey müslüman diyelim  basıp kara basıp kâbusa basıp ay müslüman vay müslüman hay müslüman diyelim  eğlenelim el birlik gülelimverelim şehrimizi müslümana verelim 2001 ... Devamı

SORULAR

2009-03-06 21:01:00

niçin böyle kalem kağıtsız çıkmışım sokağa ben?neden evlere sokulmuş çocuklarhadi söyleyin söyleyin nedenöfkeli ve uykusuzduvarları yıkan?erik güzeli mi seçilecekbütün bu kıtlık boyuncaayva güzeli?kanın rengi değişti debundan mı bungun yüzler?bu cılızlarbizler mitutacağız güreşibaşkanımız adına düzenlenen kupada?doğrubunak mı olurmuş diktatörümüz?her şey yalın mı?ve bu  yağmalama?(bu resmi kanıçocukiyi tanı!)yalım yok mu? yalım yok mu? yalım yokmu?niçin böyle kalem kağıtsızçıkmışım sokağa ben?İzmir, 1986... Devamı

AŞKAŞKAŞK

2009-03-06 20:47:00

demiri tutuyorumve kükürdüalanlar ve tüm köşe ve çeşme başlarındakiılıklığınıbeyaz fırtınalardan sevincinitutuyorumkalp atışını saçlarınınsıcağı sıcağınahücre ve iliklerinekanınakaranfiltutuyorum tarihinihep ve hepve sarmal seslerle yan yanaaşkaşkaşkkitaba adını veren şiir!İzmir, 1986... Devamı

BAYGIN SULARDA

2008-08-27 17:53:00

baygın sularda yıkarsın saçlarınıtersiz sularda uykusuz susuz seninle mutluyum ben seninle yaşarım saf uçkunluğu ay ışığı salkımlanan gecelerimintek sahibesi  yediyüzkırküç yokuşunda koşuyorsunköşede bakkalda taze ayran içiyorsun kötüdür uzaklığı istanbul’un ve sensekorkarsın annenden yeniden yeniden yıkarsın saçlarınıhep beyazsın şensin şehvetsin baygın sularda yıkarsın saçlarınıİzmir, 1987?(Meraklısına not: yediyüzkırküç yokuşu, İzmir'de, İkiçeşmelik'te bir sokak.)... Devamı

CEVAT AKKANAT KİMDİR?

2008-08-27 11:26:00

ÖZGEÇMİŞ 1964, Balıkesir - Dursunbey - Kireç Işıklar (Şimdi, Kepsut - Işıklar) köyü doğumludur. 1991'de Buca Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü'nü bitiren Akkanat, 2000'de ise Kırıkkale Üniversitesi'nde "Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri" başlıklı Yüksek Lisans tezini tamamlamıştır. 1991-2017 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Anadolu'nun farklı şehir ve okullarında öğretmenlik yapan Akkanat, meslek hayatını bir kamu kurumunda yönetici olarak sürdürmektedir.  EDEBÎ ÇALIŞMALARI 1983'ten bu yana şiir, deneme, eleştiri gibi edebî türlerle edebiyat camiasında yer alan Cevat Akkkanat'ın yayınlanmış eserleri şunlardır: Şiir: Kara Oyun (Kırağı Yay., 1997), Güz Klâsiği (Beyan Yay., 1998), Sen Bir Sevda Ağacısın Türküler Büyütür Yüzün (Taşra Edebiyat Yay., 2000), Tan Tan Traska (Likâ Kitaplığı, 2002; Okur Kitaplığı, 2015), Hüzn ü Aşk (Likâ Kitaplığı, 2004), Korku Islığı (Likâ Kitaplığı, 2011). Deneme: Edebiyat Hayat Memat (Okur Kitaplığı, 2010), İlhan Berk'in Haşeması (Okur Kitaplığı, 2012), Köpekler Lügati (Okur Kitaplığı, 2016), Deneme Tahtası (2017). İnceleme: Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri (Kültür Bakanlığı Yay., 2002; Okur Kitaplığı, 2012). Eleştiri: Şiirin İpek Sesi (Okur Kitaplığı, 2014), Şiirin Şiddeti (Okur Kitaplığı, 2015,  Antoloji: Baba Bu Kitap Sana (Odunpazarı Belediyesi Yay., 2005), Ankara Şiirleri Antolojisi (Altındağ Belediyesi Yay., 2006), Daima Rabia - Mısır Direnişi İçin Şiirler (Sultanbeyli Belediyesi Yay., 2013), Eskişehir Şairler Antolojisi (Odunpazarı Belediyesi Yay., 2013), Darbeye Direnen Şiirler - 15 Temmuz Direniş Şiirleri Antolojisi (Sultanbeyli Belediyesi Yay., 2016), Darbeye Direnen Şiirler- 28 Şubat Dire... Devamı

AAAAAH AH!

2008-08-24 22:18:00

ağ’lar düşmüş Diñek dağıñ başınayangınımı söndürmeğe çağırıñ göyneğime kandan kına yakılmışsöndürmeğe yangınımı çağırıñ gelmem diye ayağ çekse vefasızkülüm sunuñ rüzgâr ile durmayıñçıkar âhım döne döne gökleresöndürmeğe yangınımı çağırıñ2001... Devamı

MELİH BAYRAM DEDE "GELENEK VE İKİNCİ YENİ ŞİİRİ" ÜZERİNE SORDU

2008-08-24 22:16:00

Cevat AKKANAT: “Bu kitap köklü bir tamirat girişimidir...” İkinci Yeni Şiiri üzerine yüksek lisansınızı yaptınız. Bununla birlikte "gelenek" üzerinde de çalışmalarınız var. Kitabınızın ismi de zaten "Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri". İkinci Yeni'nin en belirgin özelliği nedir sizce?- İkinci Yeni’yi kendisine problem yapanlar bu  hareketin pek çok özelliği üzerinde dururlar. Bunlar İkinci Yeni’nin oluşumu ölçü alınarak üç temel kategoride incelenebilir: İlki,  harekete dıştan bakanlardır ki, genellikle edebiyat dışı bir amacın peşine düşmüşlerdir. Bu bakış sahiplerine göre İkinci Yeni, oluştuğu dönemin sosyal olaylarının bir sonucudur.  Bunlar, hareketin en önemli özelliğini “toplumdan kopukluk” olarak gösterirler. Görüldüğü gibi bu yaklaşım politik bir nitelik arzetmektedir.  Konuyla ilgili benzeri bir görüş, İkinci Yeni’nin sadece kendisinden önceki şiirsizlik ortamına yönelik bir tepkiden kaynaklandığını söyleyenlerin görüşüdür. Bu yaklaşım da ilki gibi yeterli bir nitelik taşımaz. Çünkü her ikisinde de, İkinci Yeni’nin kendisi dışındaki etkenlerin ağırlığı öne çıkarılmaktadır. Kuşkusuz, bu iki hususun da İkinci Yeni’ye katkısı vardır, fakat bu katkının oranı oldukça düşüktür. Oysa, İkinci Yeni’nin oluşumundaki asıl etken, kendi iç gelişim çizgisinde aranmalıdır. Öyleyse, bakmamız gereken unsurlar şunlar olmalıdır: Şiirsel düşünüş, dize yapısı, dile yüklenen fonksiyon... Bu bakış, edebiyat biliminin yöntemlerini ifade eder. Buna göre, İkinci Yeni’nin önemli özelliklerini Türkçe’de oluşturdukları bozmalar, mantıksız söyleyişler, şaşırtıcılık, soyutluk, anlamsızlığı zor... Devamı

OSMAN AYTEKİN'İN SORULARI: "LİKÂ ÜSTÜNE KONUŞMA"

2008-08-24 22:06:00

1. Kısaca sizi ve Lika’yı tanıyalım?Ben: Cevat Akkanat.  1964 Balıkesir - Dursunbey doğumluyum.1991’de Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’nden mezun oldum. İki çocuk babasıyım. Kara Oyun(1997) ve Güz Klâsiği (1998) isimli yayımlanmış, “Tan Tan Traska” ve diğer yayımlanacak kitapların şairi...Likâ: Bir grup arkadaşla birlikte çıkardığımız 4 sayfalık bir edebiyat seçkisi. Şiirler, denemeler, öyküler, kuramsal yazılar, değiniler Likâ’da okunabilen edebî türler.Dinamik  bir seçki Likâ. Genç. Eylemci. Özgün... Sözü olanlara ve sözünü her bakımdan çaplı söyleyebilenlere açık bir seçki. Kısa bir geçmişi olmakla birlikte kendisinden söz ettirmiş olması, onun nitelik bakımından bulunduğu yeri gösterir. Şimdilik bu kadar...2. Edebiyat seçkiniz 4 sayfa olarak çıkıyor, sayfalarınızı çoğaltmayı düşünüyor musunuz?Bizce nicelik o kadar önemli değil. Likâ’nın muhteviyatını oluşturan eserlerin kalitesi ve niteliği önemli. Bu noktadan hareketle, Lika’yı, bakarsınız bir gün daha oylumlu, daha hacimli yayımlayabiliriz. Ama şimdilik sayfa sayısını çoğaltmak gibi bir  düşüncemiz yok.3. Kültür-sanatın sözcüsü dergilere Belediyelerin katkılarını nasıl değerlendiriyorsunuz?Ben mülkî  ve idarî  kurumların kültür ve sanat etkinliklerine olumlu anlamda kayda değer  bir katkılarının olabileceğini düşünemiyorum. Böyle bir şeye inanamıyorum.  Tersine,  gölgeleri olur daha çok. Kısıtlayıcı, daraltıcı, engelleyici konumdadırlar çünkü eskiden beri...Belediyeler farklı mı sanki? Belki, bir anlamda hizmet... Devamı